Projekt Alpy-Karpatom

Zapytanie ofertowe nr AK/01/04/2016

Zamawiający – TURYSTYKA I GASTRONOMIA MUCZNE Małgorzata Gądek informuje, iż w dniu 01.04.2016 r. wszczął postępowanie w trybie zapytania ofertowego na budowę pomieszczenia na browar w ramach projektu „Browarnia Muczne”, realizowanego w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dokumentacja Zapytania ofertowego do pobrania poniżej:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty

 

Zapytanie ofertowe nr AK/02/04/2016

Zamawiający – TURYSTYKA I GASTRONOMIA MUCZNE Małgorzata Gądek informuje, iż w dniu 01.04.2016 r. wszczął postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę deski kompozytowej na podłogę wraz z akcesoriami w ramach projektu „Browarnia Muczne”, realizowanego w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dokumentacja Zapytania ofertowego do pobrania poniżej:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty

 


 

logo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

 

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH

THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

 

W dniu 26.02.2016 r. firma TURYSTYKA I GASTRONOMIA "MUCZNE" Małgorzata Gądek podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. „Browarnia Muczne”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Realizacja projektu będzie trwała od lutego 2016 r. do czerwca 2016 r.
Projekt ma na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz rozwój ekonomiczno-gospodarczy i turystyczny regionu poprzez uatrakcyjnienie oferty turystyczno-gastronomicznej.
W ramach realizacji projektu zostanie wykreowany markowy produkt lokalny pod wspólną marką „MADE IN KARPATY” – będą to regionalne piwa, cydr oraz kwas chlebowy.

Wartość dofinansowania: 85 990,47 PLN

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
1. Rozwój współpracy z innymi przedsiębiorstwami z zakresie promocji lokalnych produktów i usług.
2. Zakupy inwestycyjne.
W ramach projektu zostanie zakupiony minibrowar restauracyjny. Dzięki zakupom inwestycyjnym zostaną wykreowane markowe produkty spełniające wymogi jakości marki MADE IN KARPATY.
3. Promocja i sprzedaż usług.
Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca rozpocznie akcję promocyjną projektu i po wprowadzeniu do swojej oferty nowych usług przystąpi do ich sprzedaży.
4. Stałe doskonalenie produktów turystycznych i wzmacnianie ich jakości.
5. Badanie i monitorowanie rynku oraz dostosowywanie oferty do oczekiwań odbiorców.

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swisscontribution.admin.ch/poland

Zapytanie ofertowe nr AK/01/02/2016
Zamawiający – TURYSTYKA I GASTRONOMIA "MUCZNE" Małgorzata Gądek informuje, iż w dniu 29.02.2016 r. wszczął postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę mini browaru restauracyjnego w ramach projektu „Browarnia Muczne”, realizowanego w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dokumentacja Zapytania ofertowego do pobrania poniżej:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty

 

 

 


 

 

 

logo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

 

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH

THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

 

Projekt pod nazwą “ Na biegówkach śladem żubra” ma na celu rozszerzenie działalności firmy i podniesienie jakości świadczonych usług poprzez stworzenie markowej usługi pod nazwą Śladem Bieszczadzkiego Żubra , co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności firmy, zwiększenia dochodów oraz pozyskania nowych klientów. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wartość dofinansowania: 9 498,78 CHF
Okres realizacji: 08.07.2014 – 31.12.2014

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  • 1. Opracowanie dokumenty dot. wyboru wykonawców (zapytań ofertowych), stworzono bazy tras narciarstwa biegowego wraz z atrakcjami
  • 2. Dokonano zakupów inwestycyjnych – wyłoniono oferentów i zakupiono skuter śnieżny oraz piec konwekcyjno-parowy.
  • 3. Utworzono usługę spełniającą wymogi jakości marki „MADE IN KARPATY”
  • 4. Prowadzono działania promocyjno-informacyjne.

Rezultaty projektu

W ramach projektu wykreowano markowy produkt lokalny pod nazwą Śladem Bieszczadzkiego Żubra. Usługa polega na stworzeniu trasy narciarstwa biegowego trasą, która w chwili obecnie nie jest uczęszczana przez narciarzy. Turyści kupujący lokalną usługę mogą przemierzać zabezpieczoną, odśnieżoną i przygotowaną do narciarstwa biegowego trasę, połączoną ze zwiedzaniem zagrody żubrów, ogniskiem/grillem z regionalną muzyką oraz przejażdżką saniami.

Trasa biegnie od siedziby firmy do pokazowej zagrody żubrów, następnie turyści dalszą trasę przemierzają na saniach zaprzężonych w konie (usługa świadczona przez podmiot współpracujący, firmę Mado) aż do polany. Tutaj turyści mile spędzą czas przy płomieniach ogniska, piekąc kiełbasę i wsłuchując się w regionalne pieśni. Po ognisku nastąpi powrót do Siedliska Carpathia, gdzie na Gości będzie czekać gorąca herbata, przekąski oraz apartamenty.

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swisscontribution.admin.ch/poland